Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

DX News από το DX World - 18 Ιουλ 2015

MM0MWW/P – Flotta Island, EU-009 - Thursday Jul 16, 2015

IMG_0411


Το OARC (Orkney Amateur Radio Club) θα είναι ενεργό από το OR13 FLOTTA στα Orkney Islands EU-009 (Σκοτία) από 17-20 Ιουλίου 2015. Το callsign θα είναι το MM0MWW/p. Θα υπάρχουν 2 σταθμοί με πιθανότητα κι ενός τρίτου. Θα είναι QRV από τα 80 έως τα 6 μέτρα. QSL direct cards to GM0IFM with 2$ + SAE or via LOTW EQSL. Wikipedia.

9G5SP – Ghana - Friday Jul 17, 2015

ghana2 
Ο Piotr, SP3UQE, έχει λάβει το callsign 9G5SP και θα είναι ενεργός από την Ghana (ΚΔ Αφρική) κάποια στιγμή τον Σεπτέμβριο του 2015. Θα είναι QRV κυρίως στα 20 μέτρα, σε SSB/RTTY.

VP2ERM – Anguilla - Friday Jul 17, 2015

Shoal-Bay-Anguilla1

Ο Frank, K3TRM, θα κάνει εκπομπές από την Anguilla, βρετανική κτήση στην Καραϊβική, ως VP2ERM από 19 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2015. Θα είναι ενεργός στα HF + 6 μέτρα, σε SSB, CW και RTTY. Επιπλέον πληροφορίες εδώ και Twitter @k3trm. Wikipedia.