Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

DX News από το DX World - 31 Ιουλ 2015

5E2E – Morocco - Thursday Jul 30, 2015

Members of 5E7R who were active last year. This year they will be 5E2E.

Μέλη του ARRAM θα ενεργοποιήσουν το special event callsign 5E2E στο Μαρόκο (Morroco), στη ΒΔ Αφρική, από 30 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2015. Επίσης, οι EA5HPX, EA7FTR και EB7DX θα συμμετέχουν στη δράση αυτή του ARRAM από 4-8 Σεπτεμβρίου 2015. Θα είναι QRV στις HF μπάντες. QSL via EB7DX. Στην πρώτη φωτογραφία απεικονίζονται μέλη του 5E7R που ήταν ενεργοί την περασμένη χρονιά. Wikipedia.