Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015

DX News από το DX World - 19 Ιουλ 2015

ZL3TE/P and ZL2DD/P – Rakino Island, OC-201 - Saturday Jul 18, 2015


rakinoislandviewnth


Οι Wes, ZL3TE, και John, ZL2DD, θα είναι QRV από το Rakino Island, OC-201, στη Νέα Ζηλανδία, κατά τη διάρκεια του IOTA contest, 25-26 Ιουλίου 2015, σε CW και SSB. QSL to homecalls, LoTW or Direct. Wikipedia.