Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015

Video - Η ICOM Αποκαλύπτει το IC-7300 στο Tokyo Ham Fair 2015