Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

Card Preview από το DX World - 1 Σεπτ 2015

QSL preview – D67GIA - Monday Aug 31, 2015


QSL D67GIA
Σημείωση : Το D67GIA λαμβάνει χώρα στα μέσα Σεπτεμβρίου 2015.