Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

DX News από το DX World - 5 Αυγ 2015

N5M – Marsh Island, NA-120 - Tuesday Aug 04, 2015

IMG_9389-470x260
Οι Mike, AD5A, Hector, AD6D, Dragan, K0AP, και Mike, AB5EB, θα προσπαθήσουν να ενεργοποιήσουν το νησί Marsh Island NA-120, στην Λουζιάνα των ΗΠΑ, από 16-18 Οκτωβρίου 2015. QSL via AB5EB. Wikipedia.

VY0M – Melville Island, NA-248NEW - Tuesday Aug 04, 2015

Now QRV @ 20:25utc
Melville_Island
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του VY0M website.