Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

RAAG NEWSLETTER - Γιατί να είμαι μέλος στην Ε.Ε.Ρ.

 
 

Γιατί να είμαι μέλος στην Ε.Ε.Ρ.

Με αφορμή πρόσφατη ερώτηση συναδέλφου ο οποίος αναρωτήθηκε «γιατί να είμαι μέλος στην Ε.Ε.Ρ.»  θεωρούμε  ότι πέρα από τους προφανείς λόγους που αναγράφονται στο περιοδικό, στις ιστοσελίδες μας και αλλού υπάρχει ακόμα ένας λόγος τον οποίον πολλοί παραγνωρίζουν ηθελημένα η μη, η αγνοούν εντελώς.
Και για να είμαστε πιο σαφείς. Κάποιος από εμάς είναι μέλος στην Εθνική Ένωση της χώρας του, στην δική μας περίπτωση στην Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών και για το λόγο αυτό πληρώνει μια συνδρομή. Αυτό που ίσως αγνοούν οι περισσότεροι είναι ότι ένα μέρος της συνδρομής αυτής η Ένωση το καταβάλλει για τα μέλη της στην IARU (International Amateur Radio Union). Και ποιος είναι ο λόγος για την καταβολή αυτή σε ετήσια βάση; Ο λόγος είναι απλός, όπως η Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών κινείται με μοναδικά έσοδα τις συνδρομές των μελών της έτσι και η IARU ως μοναδικά έσοδα έχει μόνο τις συνδρομές των χωρών μελών της. Και αμέσως έρχεται στο μυαλό μας η επόμενη λογική ερώτηση, και τι τα κάνει τα χρήματα η IARU; Ο ρόλος της IARU σε σχέση με τις ραδιοερασιτεχνικές μας δραστηριότητες δεν πρέπει να παραγνωρίζεται και ας τον δούμε λίγο πιο αναλυτικά.


Η IARU είναι μια ομοσπονδία από Εθνικές ραδιοερασιτεχνικές ενώσεις που ιδρύθηκε το 1925. Χωρίζεται σε 3 περιοχές οι οποίες αφορούν τις γεωγραφικές περιοχές του κόσμου και στην δική μας περίπτωση η Ελλάδα ανήκει στην IARU Region I, περιοχή που περιλαμβάνει μέλη  από 150 χώρες στην Ευρώπη, Αφρική και μέρος της Ασίας. Τι ακριβώς κάνει όμως η IARU:

Η IARU είναι εκείνη που αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των ραδιοερασιτεχνών παγκοσμίως σε όλους τους κρατικούς και ιδιωτικός  τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς και φορείς. Παράλληλα φροντίζει για την διεύρυνση και την προστασία των ραδιοερασιτεχνικών περιοχών. Μερικά παραδείγματα από νέες ραδιοερασιτεχνικές περιοχές που παλαιότερα δεν είχαμε και όχι μόνο:

- Λειτουργία στην περιοχή των 10 MHz
- Λειτουργία στην περιοχή των 18 MHz
- Λειτουργία στην περιοχή των 24 MHz
- Επέκταση της περιοχής των 7MHz
- Εκτενείς βελτιώσεις στην νομοθεσία για την λειτουργία ραδιοερασιτεχνικού σταθμού εκτός χώρας .
- Σημαντική πρόοδο προς τη διεθνή εναρμόνιση αδειών σε όλα τα επίπεδα (πλήρη η εισαγωγική).
- Εκτενή αντιπροσώπευση στις ομάδες εργασίας της ITU και της WRC (εκεί που νέες ραδιοερασιτεχνικές περιοχές διεκδικούνται και παλιές προασπίζονται)
- Εκτενή εργασία στην θέσπιση προτύπων εκπομπής από τα συστήματα PLT έτσι ώστε να μην ενοχλούν τις ραδιοερασιτεχνικές περιοχές.
- Εκτενή προσπάθεια για την υποστήριξη και ανάπτυξη του ραδιοερασιτεχνισμού  στις αναπτυσσόμενες χώρες.
- Εκτενή πίεση μέσα στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο της ΕΕ για θέματα σχετικά με τον ραδιοερασιτεχνισμό. 


Αυτά τα οποία όμως επιτυγχάνει η IARU για όλους μας δεν είναι αρκετά για να εφαρμοστούν και στην κάθε χώρα μέλος. Εκεί έρχεται και ο ρόλος της Εθνικής Ένωσης η οποία από την μεριά της φροντίζει οι αλλαγές αυτές να ενσωματωθούν στην κείμενη νομοθεσία και να υλοποιηθούν εν προκειμένω για τους Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες . Υπενθυμίζουμε επιγραμματικά:
 
  • Θέσπιση νόμου για ραδιοερασιτέχνες και δημιουργία της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας εκ του μη όντος.
  • Εφαρμογή της λειτουργίας mobile από ραδιοερασιτέχνες
  • Νομοθεσία για τις ραδιοερασιτεχνικές κεραίες
  • Διεύρυνση των περιοχών 7 MHz και 3.5 ΜΗz
  • Λειτουργία σε όλες τις WARC μπάντες, 10 – 18 και 24 MHz
  • Αναβάθμιση της λειτουργίας μας στις ραδιοερασιτεχνικές περιοχές των 6 και 4Μ
  • Αναπροσαρμογή της ισχύος ραδιοερασιτεχνικού σταθμού
  • Λειτουργία στις περιοχές των 137 και 487 KHz
  • Βελτίωση της ραδιοερασιτεχνικής νομοθεσίας  και αντιστοίχων Υπουργικών Αποφάσεων
  • Εναρμόνιση των ραδιοερασιτεχνικών αδειών.

Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα για να αντιληφθεί ο καθένας μας ότι η συμμετοχή και η ενίσχυση του Εθνικού του Συλλόγου και κατ’ επέκταση της IARU είναι αναγκαία προϋπόθεση για την συνέχιση και διεύρυνση των ραδιοερασιτεχνικών του δραστηριοτήτων.
Και αυτή είναι και η απάντηση στην αρχική ερώτηση του συναδέλφου, στo τι είναι αυτό που προσφέρει η συνδρομή στην ΕΕΡ, πέρα από όλες τις άλλες παροχές, είναι η διατήρηση της ραδιοερασιτεχνικής μας υπόστασης. Ας μην θεωρούμε ότι όλα είναι απλά και εύκολα, οι ιδιωτικές αλλά και κρατικές τηλεπικοινωνιακές εταιρείες πάντα θα ψάχνουν για την διεύρυνση των συχνοτήτων και παράλληλα των κερδών τους. Οι ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες αποτελούν  για αυτούς ένα όραμα που πάντα θα προσδοκούν να κατακτήσουν και χρειάζεται προσπάθεια για να μην καταφέρουν να το αλώσουν.
-Πολύ περισσότερη δε προσπάθεια χρειάζεται για την διεύρυνση του αλλά και για την διατήρηση και προάσπιση των ραδιοερασιτεχνικών προνομίων τα οποία δεν μας τα χαρίζει κανείς χωρίς κόπο και χωρίς διεκδίκηση. Ενισχύοντας τον Εθνικό ραδιοερασιτεχνικό φορέα τελικά ενισχύεις την δική σου ραδιοερασιτεχνική υπόσταση. 
Υπενθυμίζουμε ότι η ανώτατη ισχύς ραδιοεραστεχνικού σταθμού βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας είναι για μεν την κατηγορία 1 (SV) από 1.8-29.7 MHz 500W από 50MHz-440MHz 100W και πάνω από τους 1240MHz 50W, για δε την κατηγορία Εισαγωγικού επιπέδου (SY) στις περιοχές 7-14-21-28 -144MHz-430MHz 10W (σε όλες τις περιπτώσεις αναφερόμαστε σε  ισχύ εξόδου κορυφής πριν την κεραία).
Όλοι οι επαναλήπτες VHF της Ε.Ε.Ρ. είναι με διαμόρφωση narrow, φροντίστε να χρησιμοποιείτε το ίδιο εύρος διαμόρφωσης, διαφορετικά να μιλάτε χαμηλότερα στο μικρόφωνο για να σας "περνάει" ο επαναλήπτης.
Στα 6Μ η συχνότητα 50.110 είναι για μικρές κλήσεις και αναγγελία QSY σε άλλη συχνότητα.
Απαγορεύεται από τον νόμο η εκπομπή με χρήση άλλου διακριτικού. Αν κάποιοι παρανομούν η πράξη τους δεν απαλλάσσει τους υπόλοιπους από την ευθύνη!
Βοηθείστε να γίνει το APRS δίκτυο χρήσιμο, μην χρησιμοποιείτε πλέον τα path: RELAY, TRACEN-n, WIDEN-n παρά μόνο το WIDE2-2 για fixed και mobile.


Επικοινωνήστε μαζί μας:
Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών
Παύλου Μελά 42, 121 31, Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 52 26 516
Fax: +30 210 52 26 505
E-mail: raag-hq@raag.org