Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

Προκήρυξη Εξετάσεων για την Απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Κατηγορίας 1 και Εισαγωγικού Επιπέδου - Α’ Περιόδου 2016Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη έχουν προκηρυχθεί από τη Δ/νση Μεταφορών - Επικοινωνιών Φλώρινας για τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016 (ΑΔΑ : ΩΣΕΞ7ΛΨ-ΞΨΟ) και θα διενεργηθούν με χρήση του Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο) για την εξέταση των Ραδιοερασιτεχνών, στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων είναι η 13-06-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης η 09:00 π.μ.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας μέχρι τις 03-06-2016 ημέρα Παρασκευή.