Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

DX News από το DX World - 24 Μαι 2016

KL7SB/VP9 and VP9I – Bermuda - Tuesday May 24, 2016

bermuda05-01

Ο Stephen, KL7SB, θα κάνει εκπομπές από την Bermuda, βρετανική κτήση στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό, από 24 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2016. Θα λάβει μέρος στο CQ WPX CW contest. Το callsign για το contest θα είναι το VP9I, ενώ εκτός του contest θα εκπέμπει ως KL7SB/VP9. QSL για τα εκτός του contest QSOs via NI5DX, ενώ για τα εντός του contest QSOs via WW3S. Wikipedia.