Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

DX News από το DX World - 12 Μαι 2016

VK9PC – Norfolk Island - Thursday May 12, 2016

NorfolkIslandBeach 


Επιπλέον από τη λειτουργία ως VK9WI, αναζητήστε τον Jim, VK3PC, που θα είναι ενεργός ως VK9PC από το Norfolk Island, στον ΝΔ Ειρηνικό Ωκαενό, από τις 24 Μαΐου 2016. Θα είναι QRV στις HF μπάντες, μόνο σε SSB. QSL via H/c (direct/buro). Wikipedia.

EJ9FBB and EJ5GM – Bere Island EU-121 - Thursday May 12, 2016

img_0

Οι Dave, EI9FBB, και Jeremy, EI5GM, θα είναι QRV σήμερα από το Bere Island EU-121, στα ΝΔ της Ιρλανδίας, ως EJ9FBB και EJ5GM, στα 40 και 20 μέτρα, σε CW και SSB. QSL via home calls. Wikipedia.

VK9NF – Norfolk Island - Thursday May 12, 2016

norfolk-island-02 
Ο Tim, NL8F, θα βρίσκεται στο Norfolk Island από 24 Μαΐου έως 3 Ιουνίου 2016 ως VK9NF. Θα είναι QRV σε Digi, RTTY και SSB. QSL via K8NA.

ZL7/JA1XGI – Chatham Islands - Thursday May 12, 2016

View_from_Chatham_Islands 
Ο Haru, JA1XGI, θα είναι ενεργός από τα Chatham Islands, στη Νέα Ζηλανδία, ως ZL7/JA1XGI από 24 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2016. Θα είναι QRV στις HF μπάντες με συμμετοχή και στο CQ WW DX CW Contest (26-27 Νοεμβρίου 2016). QSL via H/c, LoTW. Wikipedia.