Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

DX News από το DX World - 9 Μαι 2016

9M4TI – Redang Island, AS-073 - Monday May 09, 2016


Redang-9M4TI-QSL

Η Ομάδα 9M4TI θα είναι ενεργή από το Pulau Redang, Terengganu, AS-073, στη Μαλαισία, από 13-15 Μαΐου 2016. Χειριστές : 9M2RDX, 9W2FLD, 9W2AEV, 9W2SBD, 9W2ZKZ, 9M2RHQ, 9M2MCB, 9M2VDX, 9W2MCK, 9W2XQX και 9W2HIP. Θα είναι QRV στα 80-10 μέτρα, σε CW, SSB και BPSK. QSL via 9M2RDX. Wikipedia.