Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

DX News από το DX World - 16 Απρ 2017

HK0/OZ1AA – San Andres Island, NA-033

Thomas, OZ1AA, informs DX-World.net that he will be active from San Andres Island (Central America) NA-033 as HK0/OZ1AA between April 20-23 2017. QRV on HF bands using CW and SSB. QSL via OZ1ACB or Club Log OQRS. Google Maps.

E44WE – Palestine

Dates of activity – May 16 to 30, 2017. Activity now consists only SP9FIH (solo operation). Google Maps.