Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Card Preview από το DX World - 12 Ιουν 2014

QSL card preview – YF1AR/5 Sipora Island, OC-215 - Wednesday Jun 11, 2014

 

QSL card preview – YF1AR/6, Simeulue Island - Wednesday Jun 11, 2014