Κυριακή, 22 Ιουνίου 2014

Φωτογραφίες από το HamFest της ΕΕΡ - 21 Ιουνίου 2014 - Προσφορά του SV1BPA