Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014

DX News από το DX World - 14 Ιουν 2014

FP/OE3GEA και FP/OE5OHO – Miquelon Isl, NA-032 - Saturday Jun 14, 2014

Οι Gerhard, FP/OE3GEA, και Oliver, FP/OE5OHO, θα είναι ενεργοί από το Miquelon NA-032 από 16-22 Ιουλίου 2014. Θα είναι QRV στα 40-10 μέτρα, κυρίως σε CW. QSL via H/c.