Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

DX News από το DX World - 6 Ιουν 2014

OH0/IW5ELA – Aland Isl. - Friday Jun 06, 2014

Ο Alex, IW5ELA, θα είναι ενεργός σε holiday style από το νησί Aland Isl ως OH0/IW5ELA από 19-26 Ιουλίου 2014. Θα είναι QRV στα 40-10 μέτρα, κυρίως σε CW. QSL via H/c (bureau).
 

VE3KTB/VY0 – Ellesmere Island, NA-008 - Friday Jun 06, 2014

Αναζητήστε τον Pierre, VE3KTB, που θα είναι ενεργός από το νησί Ellesmere Island NA-008 αυτό το Σ/Κ. QSL via H/c.