Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Card Preview από το DX World - 11 Μαρτ 2015

QSL card preview – FT4TA - Wednesday Mar 11, 2015

photo 1 (2)
Received today – thanks FT4TA team!