Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

DX News από το DX World - 15 Μαρτ 2015

TA0/DJ4EL – Buyukada Island AS-201 - Saturday Mar 14, 2015

auburnisland 
Ο Markus, DJ4EL, θα είναι ενεργός από το Buyukada Island (Πρίγκηπος) AS-201 ως TA0/DJ4EL από 29 Μαρτίου έως 12 Απριλίου 2015. Θα είναι QRV στις HF μπάντες. QSL – LoTW, Bureau, Direct.

JD1BLY – Ogasawara - Friday Mar 13, 2015

 
Ο Makoto, JI5RPT, θα είναι ξανά ενεργός από το Chichijima, στην Ogasawara (Ιαπωνία) ως JD1BLY από 29 Απριλίου έως 5 Μαΐου 2015. Θα είναι ενεργός στα 40 έως τα 6 μέτρα + Satellite. CW/SSB/Digi QSL via home call. Logsearch / Twitter