Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Card Preview από το DX World - 31 Μαρτ 2015

QSL card preview – VK5CE/P, OC-220 - Tuesday Mar 31, 2015

VK5CE_2015 (1)