Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

Card Review από το DX World - 5 Μαρτ 2015

QSL card preview – VK9LC - Wednesday Mar 04, 2015

VK9LC
Οι Pekka, OH1TV, και Pekka, OH2YY, ήταν QRV από το Lord Howe Island από 22-27 Φεβρουαρίου 2015 με το callsign VK9LC. Περισσότερα.