Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

Ισολογισμός του Ταμείου της Ραδιολέσχης Φλώρινας - 13 Οκτ 2015

Ταμειακό Υπόλοιπο 31/12/2014 : 2.115,81 €
Έσοδα από 1/1 έως 13/10/2015 :   500,00 €
Έξοδα από 1/1 έως 13/10/2015 :   348,30 €
Ταμειακό Υπόλοιπο 13/10/2015 : 2.267,51 €