Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

DX News από το DX World - 7 Οκτ 2015

PY0NY – Fernando de Noronha - Tuesday Oct 06, 2015Cart_o_QSL_PY0NY

Ο Godoi, PY4NY, θα είναι ενεργός από το Fernando de Noronha, αρχιπέλαγος 21 νησιών στη Βραζιλία, ως PY0NY από 28 Οκτωβρίου έως 5 Νοεμβρίου 2015. Θα είναι QRV στα 40-10 μέτρα, σε CW, SSB και Digi και με πιθανή δραστηριότητα στα 80 και 6 μέτρα. Χρησιμοποιεί κεραίες delta loops, δίπολα και 2 ele quad στα 10 μέτρα. QSL via H/c. Wikipedia.