Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

DX News από το DX World - 30 Οκτ 2015

VP2ELY and PJ7 – Anguilla and St Maarten - Thursday Oct 29, 2015

anguilla-charters-2 



Οι JA1ELY (Toshi), JH1NBN (Yuki) και JR4OZR (Hal) θα είναι ενεργοί από την Anguilla, βρετανική κτήση στην Καραϊβική, ως VP2ELY από 13-18 Νοεμβρίου 2015 και από το St. Maarten (PJ7-), ολλανδική κτήση στην Καραϊβική, από 19-25 Νοεμβρίου 2015. Το callsign PJ7 θα ανακοινωθεί αργότερα. Ο Toshi είναι γνωστός ως ένας από τους ιδρυτές του JIDX contest, ο Yuki είναι γνωστός ως SSB expert και ο Hal είναι γνωστός ως RTTY expert. Περισσότερα. Wikipedia-Anguilla. Wikipedia-StMaarten.