Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

RAAG NEWSLETTER


This is a text block. You can use it to add text to your template.
Αναβάθμιση λογισμικού D-Star επαναλήπτη SV1P.

Στην τελευταία αναβάθμιση του firmware του ψηφιακού επαναλήπτη SV1P πλέον υποστηρίζεται και η τεχνολογία CCS μαζί με την σύνδεση σε DCS reflectors. Σύμφωνα με αυτήν ο επαναλήπτης έχει ένα μοναδικό νούμερο (8846) με το οποίο μπορεί να κληθεί με CCS κλήση.
Η χρήση του CCS είναι πολύ απλή, πληκτρολογώντας με DTMF τον κωδικό του χρήστη η τον κωδικό του επαναλήπτη στον πομποδέκτη σας το σύστημα θα ταιριάξει το νούμερο με το αντίστοιχο διακριτικό.  Ένα link θα δημιουργηθεί από τον π/δ σας στον επαναλήπτη όπου για τελευταία φορά ακούστηκε το διακριτικό που καλείτε, το οποίο θα ακολουθεί τον ανταποκριτή σας ακόμα και αν αυτός θα αλλάξει επαναλήπτη. Το gateway θα απαντήσει φωνητικά λέγοντας “Linked to ….” Και παράλληλα  θα στείλει και οπτικό μήνυμα με κείμενο στην οθόνη του π/δ. Αν δεν καταφέρει να βρει το διακριτικό τότε θα απαντήσει αντίστοιχα “Not linked” φωνητικά και θα στείλει με κείμενο περισσότερα στοιχεία για τον λόγο αδυναμίας της σύνδεσης.

Οι εντολές  CCS DTMF και  οι εντολές με χρήση του πεδίου  «UR callsign»  είναι:
Εντολή DTMF Command UR Call Command Σχόλιο
Link to DG1HT “1111” CCS1111_ 1111 is DG1HT
Link to SV1P “88462” CCS88422 8842 είναι ο επαναλήπτης SV1P το επιπλέον 2 είναι για το module ‘B’
Disconnect “A” CCSA____ Για εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις CCS

Ο χαρακτήρας underscore δηλώνει ένα διάστημα (space character) στην θέση του διακριτικού. Ο επαναλήπτης υποσηρίζει και την νότερη χρήση των CCS7 id "Callsign Communication System". Ο επαναλήπτης SV1P yποστηρίζει επίσης την τεχνολογία "Star Net Digitra"l για την οποία όμως θα μιλήσουμε σε επόμενο ενημερωτικό μήνυμα...

 
Όλοι οι επαναλήπτες VHF της Ε.Ε.Ρ. είναι με διαμόρφωση narrow, φροντίστε να χρησιμοποιείτε το ίδιο εύρος διαμόρφωσης, διαφορετικά να μιλάτε χαμηλότερα στο μικρόφωνο για να σας "περνάει" ο επαναλήπτης.
Βοηθείστε να γίνει το APRS δίκτυο χρήσιμο, μην χρησιμοποιείτε πλέον τα path: RELAY, TRACEN-n, WIDEN-n παρά μόνο το WIDE2-2 για fixed και mobile.

Επικοινωνήστε μαζί μας:
Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών
Παύλου Μελά 42, 121 31, Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 52 26 516
Fax: +30 210 52 26 505
E-mail: raag-hq@raag.org