Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

DX News από το DX World - 17 Απρ 2015

5U5U – Niger - Thursday Apr 16, 2015

Niger_5U5U_QSL

Ο Chris, F4WBN, θα είναι ενεργός ξανά ως 5U5U από τον Νίγηρα (Niger), στην ΚΔ Αφρική, από 30 Μαΐου έως 16 Ιουνίου 2015. Θα είναι QRV σε SSB και λίγο σε RTTY, στα 40-6 μέτρα, σε holiday style. QSL via H/c. Wikipedia.