Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

DX News από το DX World - 30 Απρ 2015

S79PDX – AF-024 - Thursday Apr 30, 2015

ser[1]
Ο IZ2DPX, Giovanni, θα είναι QRV ως S79DPX από τις Seychelles (AF-024) από 9-23 Αυγούστου 2015. Θα είναι ενεργός από τα 80-6 μέτρα. Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ. QSL via IK2DUW.

8Q7CQ – AS-013 - Thursday Apr 30, 2015

8q7cq
Ο Nobby, G0VJG, θα είναι ενεργός από το νησί Meedhupparu Island (as-013) στις Μαλδίβες, από 5-18 Ιουνίου 2015. Σχεδιάζει εκπομπές στα 6 μέτρα με μια Beacon (MJ65lk). Ο εξοπλισμός του είναι ένα FT897 με 500 W ενισχυτή και κεραία μια Butternut vertical και για τα 6 μέτρα μια 4 element Yagi. Ο Nobby θα είναι επίσης και στις HF μπάντες στα SSB και digital modes. QSL via G4DFI.