Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

Card Preview από το DX World - 28 Απρ 2015

QSL preview – 3A/F4HAU and 3A/F4FET - Tuesday Apr 28, 2015

3A_front
3A_back
QSL preview από τους 3A/F4HAU και 3A/F4FET από την περασμένη 3A Operation.