Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

Card Preview από το DX World - 19 Απρ 2015

QSL card preview – C21EU - Saturday Apr 18, 2015

CCzzdy3WMAAX2h-