Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

DX News από το DX World - 27 Απρ 2015

ZW0FWA – Fernando de Noronha - Monday Apr 27, 2015

Η ZW0FWA DX-Pedition από τον PU2WDX θα λάβει χώρα από 3 έως 7 Μαΐου 2015. Θα είναι QRV στα 10, 12 και 80 μέτρα σε Phone και στα 10, 12, 15 και 40 μέτρα σε Digital.