Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

DX News από το DX World - 19 Απρ 2015 - 2/2

VP8DOZ – South Georgia - Saturday Apr 18, 2015

VP8DOZ_qsl
Ο Denis, VP8DOZ, έχει φύγει τώρα από την Νότια Γεωργία (South Georgia) και κάνει ένα πρόχειρο ταξίδι με βάρκα πίσω στα Νησιά Falklands, όπου θα συναντηθεί με τους Bob, VP8LP, και Janet, VP8AIB. Έκανε 422 QSOs που είναι μια πολύ καλή δουλειά, με δεδομένο το ότι είχε περιορισμένη πρόσβαση στον σταθμό King Edward Point HF station, ήταν απασχολημένος με την εργασία του και ήταν επίσης νεοεισερχόμενος στο HF DXing! Περισσότερα.