Σάββατο, 9 Μαΐου 2015

Card Preview από το DX World - 10 Μαι 2015

QSL card preview – YF1AR/7, OC-166 - Saturday May 09, 2015

FF---YF1AR_7_oc166BB---YF1AR_7_oc166