Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

DX News από το DX World - 26 Μαι 2015

F/G3TTC/P – French IOTA trip - Monday May 25, 20152013_0630June3rd0125
Ο Keith, G3TTC, θα βρίσκεται σε διακοπές στη Γαλλία από 30 Μαΐου έως 4 Ιουλίου 2015. Αυτή την περίοδο ελπίζει να είναι ενεργός από τα παρακάτω νησιά : EU-094 (31 Μαΐου), EU-058 (9 Ιουνίου), EU-070 (12 Ιουνίου), EU-095 (16 Ιουνίου), EU-148 (21 Ιουνίου), EU-159 (27/28 Ιουνίου), EU-107 (2 Ιουλίου), EU-157 (4 Ιουλίου). Οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές (περίπου) και τα νησιά δεν είναι σίγουρα. Υπάρχει περίπτωση ο Keith να επισκεφθεί και να κάνει εκπομπές από το Monaco στις 6 Ιουνίου 2015. Θα είναι QRV στα 17 και 20 σε SSB. QSL info καιe updates στην G3TTC QRZ ιστοσελίδα.

J20JM – Djibouti - Tuesday May 26, 2015

Djibouti_Ville

Ο Jean, F5LCI (ex-FO/F5LCI), θα είναι ενεργός ως J20JM από τα μέσα Ιουλίου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου 2015 από το Djibouti, στο Κέρας της Αφρικής. Θα είναι QRV στις HF μπάντες, σε QRP, CW και JT65. Καθόλου SSB. QSL via H/c. Wikipedia.