Σάββατο, 9 Μαΐου 2015

DX News από το DX World - 10 Μαι 2015

[UPDATE] VY0M – Activation of Melville Island, NA-248NEW - Saturday May 09, 2015

Ο Cezar, VE3LYC, μας ενημερώνει ότι η Industry Canada έχει αποδεχθεί την αίτησή του για το special callsign VY0M που έχει εκδοθεί για την πρώτη εκπομπή από το Melville Island NA-248 στον Καναδά (Nova Scotia). Wikipedia.