Κυριακή, 24 Μαΐου 2015

Card Preview από το DX World - 24 Μαι 2015

QSL card previews – B3CRAC/B7CARC and 9N7TB/9N7TR - Saturday May 23, 2015

B3CRAC9N7TB

QSL card preview – YF1AR/2 - Sunday May 24, 2015

oc168_front