Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

Card Preview από το DX World - 18 Μαΐου 2015

QSL card preview – 9N7CC, 9N7FD, 9N7WE - Monday May 18, 2015

untitled