Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

Card Preview από το DX World - 8 Σεπτ 2015

QSL preview – YF1AR/0, OC-177 - Tuesday Sep 08, 2015

yf1ar0 front Untungyf1ar0 back Untung