Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

DX News από το DX World - 29 Σεπτ 2015

NH0/DL2AH – Rota Island, OC-086 - Tuesday Sep 29, 2015


P1040558

Πριν από τη δραστηιρότητά του από το Yap Island ως V63AH, αναζητήστε τον Ulli, DL2AH, που θα είναι QRV από το Rota Island, στα νησιά Northern Marianas, έδαφος των ΗΠΑ στον ΒΔ Ειρηνικό Ωκεανό, ως NH0/DL2AH από 30 Σεπτεμβρίου έως 16 Οκτωβρίου 2015. Θα είναι QRV στα 40-10 μέτρα, κυρίως σε SSB. QSL via H/c. Wikipedia - Rota Island. Wikipedia - Northern Marianas.