Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Card Preview από το DX World - 14 Σεπτ 2015

PP5/LU5EFO – IOTA SA-026 and SA-027 - Monday Sep 14, 2015

12033315_125183371168934_1208704849_n