Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

DX News από το DX World - 18 Σεπτ 2015

5W0IF – Samoa - Thursday Sep 17, 2015

Upolu-island-travel-point2

Ο Lars, ZL1IF, θα είναι ενεργός από το Upolu island, στη Samoa, στην Ωκεανία, ως 5W0IF από 25 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου 2015. Θα είναι QRV στα 80-10 μέτρα, κυρίως σε CW και με συμμετοχή στο CQ WW DX CW Contest (28-29 Νοεμβρίου 2015) στην Κατηγορία SOAB HP. QSL via H/c direct, LOTW. Wikipedia - Upolu Island. Wikipedia - Samoa.

TO4GU and FM/DL7VOG – Martinique - Thursday Sep 17, 2015

bourgtrois-ilets 


Ο Gerd, DL7VOG, θα είναι ενεργός από την Martinique, γαλλική κτήση στην Καραϊβική, ως TO4GU και FM/DL7VOG από 10 Νοεμβρίου έως 8 Δεκεμβρίου 2015. Θα είναι QRV στις HF μπάντες. QSL via H/c. Ιστοσελίδα. Σημείωση : Θα χρησιμοποιήσει δύο callsigns επειδή μια άδεια επισκέπτη (TO-call) ισχύει μόνο για 15 ημέρες. Wikipedia.