Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Card Preview από το DX World - 24 Σεπτ 2015

QSL preview – S79OWZ - Thursday Sep 24, 2015

s79owz_1100_fronts79owz_1100_back
Note: QSL is via RA3R only.