Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

ICNIRPcalc - Εφαρμογή για την Ασφαλή Έκθεση στις Ραδιοερασιτεχνικές Κεραίες
Ο Thilo Kootz, DL9KCE επικεφαλής της επιτροπής EMC της IARU έβγαλε μια νέα έκδοση της εφαρμογής ICNIRPcalc η οποία υπολογίζει την ασφαλή έκθεση του κοινού σε σχέση με τις ραδιοερασιτεχνικές κεραίες. Τα όρια έκθεσης βασίζονται σε πληροφορίες και όρια  από την Διεθνή αρχή προστασίας για μη ιονισμένες ακτινοβολίες.
Με την εφαρμογή μπορείτε να υπολογίσετε την μικρότερη δυνατή ασφαλή απόσταση για όσους πλησιάζουν μια συγκεκριμένη κεραία έτσι ώστε τα όρια που θέτει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία να μην παραβιάζονται. Η καινούργια έκδοση δεν αλλάζει κάτι στην εφαρμογή αλλά έχει διευρυμένη βάση από υπάρχουσες κεραίες.
Την εφαρμογή μπορείτε να κατεβάσετε από το site της IARU περιοχής I στο link:

http://www.iaru-r1.org/index.php/documents/func-startdown/630/

73
RAAG WEB TEAM
Όλοι οι επαναλήπτες VHF της Ε.Ε.Ρ. είναι με διαμόρφωση narrow, φροντίστε να χρησιμοποιείτε το ίδιο εύρος διαμόρφωσης, διαφορετικά να μιλάτε χαμηλότερα στο μικρόφωνο για να σας "περνάει" ο επαναλήπτης.
Βοηθείστε να γίνει το APRS δίκτυο χρήσιμο, μην χρησιμοποιείτε πλέον τα path: RELAY, TRACEN-n, WIDEN-n παρά μόνο το WIDE2-2 για fixed και mobile.

Επικοινωνήστε μαζί μας:
Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών
Παύλου Μελά 42, 121 31, Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 52 26 516
Fax: +30 210 52 26 505
E-mail: raag-hq@raag.org