Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

Card Preview από το DX World - 31 Ιαν 2016

QSL preview – 5V7FMD, 5V7GD and 5V7BD - Sunday Jan 31, 2016

5V7BD