Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016

DX News από το DX World - 17 Ιαν 2016

3G9JA – Hornos Island, SA-031 - Sunday Jan 17, 2016

EXPEDICION3 

Ο Dagoberto, CE5COX, θα είναι ενεργός από το Hornos Island SA-031, στη Χιλή στο νοτιότερο άκρο της Νότιας Αμερικής (Tierra del Fuego - Γη του Πυρός), ως 3G9JA από 1-6 Φεβρουαρίου 2016. Θα είναι QRV στα 40, 20 και 10 μέτρα, σε SSB και RTTY. QSL via CE5JA. Σημείωση : Έχει αλλάξει το callsign από το XR400JA στο 3G9JA. Wikipedia.


5H2SF – Tanzania - Sunday Jan 17, 2016

6277731750_06d9edb152_b


Ο Stan, WS5K, σχεδιάζει δραστηριότητα από το Dar Es Salaam, στην Τανζανία (Tanzania), στην ΚΔ Αφρική, ως 5H2SF από 26 Ιανουαρίου έως 10 Φεβρουαρίου 2016. Θα είναι QRV στις HF μπάντες. Wikipedia-DarEsSalaam. Wikipedia-Tanzania.