Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

DX News από το DX World - 22 Ιαν 2016

T8AM-Palau - Thursday Jan 21, 2016

T8GM-02 
Αναζητήστε τον Hirayuki, JA9FIO, που θα είναι ενεργός από το Palau’s VIP Guest Hotel, στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό, ως T8AM από 23-25 Ιανουαρίου 2016. Θα είναι QRV στις HF μπάντες. QSL via H/c (direct).