Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016

Ισολογισμός του Ταμείου της Ραδιολέσχης Φλώρινας - 1 Ιαν 2016

Ταμειακό Υπόλοιπο 01/01/2015 : 2.115,81 €
Έσοδα από 1/1 έως 31/12/2015 :   560,00 €
Έξοδα από 1/1 έως 31/12/2015 :   348,30 €
Ταμειακό Υπόλοιπο 01/01/2016 : 2.327,51 €