Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

DX News από το DX World - 24 Ιαν 2016

FT5XT – Kerguelen - Saturday Jan 23, 2016

Ο Gildas, FT5XT, θα είναι QRV το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016 από το νησί Kerguelen, που ανήκει στη Γαλλία και βρίσκεται στον Νότιο Ινδικό Ωκεανό, στα 14 Mhz (14170) ή στα 21 Mhz (21260) ή +/- 10 khz.
Image provided by Gildas TU5KG / FT5XT


Η πάνω φωτογραφία είναι προσφορά του Gildas, TU5KG/FT5XT. Περισσότερα. Wikipedia.

LU9EFO – Antartica Project 2016/17 - Saturday Jan 23, 2016

1111
Κάντε κλικ εδώ για λεπτομέρειες.