Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016

Ισολογισμός του Ταμείου της Ραδιολέσχης Φλώρινας - 24 Ιαν 2016

Ταμειακό Υπόλοιπο 01/01/2016 : 2.327,51 €
Έσοδα από 1/1 έως 24/01/2016 :   240,00 €
Έξοδα από 1/1 έως 24/01/2016 :   129,00 €
Ταμειακό Υπόλοιπο 24/01/2016 : 2.438,51 €