Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

Φωτογραφίες από το 24ο HamFest της ΕΕΡ - 4 και 5 Ιουν 2016 - By SV1BPA