Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

Card Preview από το DX World - 10 Ιουν 2016

QSL preview – VK9NT (2016) - Friday Jun 10, 2016

CkljUyGUkAEYNpu

YB8O – Labobo Island and Bangkalan Island OC-208 - Friday Jun 10, 2016

Pusbilsh_QRZ_YB8O