Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

DX News από το DX World - 14 Ιουν 2016

RC1M/P, RV1CC/P and UA1QV/P – Kashin Island EU-102
Tuesday Jun 14, 2016

31883880 
Αναζητήστε τους RC1M/p, RV1CC/p και UA1QV/p που θα είναι ενεργοί από το νησί Kashin Island EU-102, στην Ευρωπαϊκή Ρωσία, από 23-27 Ιουνίου 2016. Θα είναι QRV στα 40-15 μέτρα. QSL via op’s homecall. Σημείωση : EU-102 δραστηριότητα από το 2015.

OX/F6ACH – Uummannaq Island, NA-134 - Tuesday Jun 14, 2016

033a


Ο Al, F6ACH, θα είναι ενεργός από το νησί Uummannaq Island NA-134, στη ΒΔ Γροιλανδία, ως OX/F6ACH από 21-27 Ιουνίου 2016. Θα είναι QRV χρόνου επιτρέποντος στα 20-10 μέτρα, σε SSB. QSL via H/c, eQSL. Wikipedia.

OY/SM7RYR – Faroe Islands - Tuesday Jun 14, 2016

vestmanna-cliffs-faroe-islands

Ο Roger, SM7RYR, θα είναι ενεργός από τα Faroe Islands, που ανήκουν στη Δανία, ως OY/SM7RYR από 19-27 Ιουνίου 2016. Θα είναι QRV σε holiday-style στα 20-10 μέτρα, σε CW (QRP). QSL via H/c, LoTW. Wikipedia.

ZY8M – Maraca Island, SA-045 - Tuesday Jun 14, 2016

P1100220 
Μια ομάδα που αποτελείται από τους PT7BI, PT2GTI, PT7MM, PQ8UA και PY2POL θα είναι ενεργοί από το νησί Maraca Island SA-045, στη Βραζιλία, ως ZY8M από 12-17 Ιολυίου 2016. Θα είναι QRV στις HF μπάντες, σε CW και SSB. QSL via PT7BI.